NCS  1.950 kleuren

 

De mens kan ongeveer 10 miljoen verschillende kleuren onderscheiden. Hoe we daarop te reageren is subjectief en onze heldere waarneming kan variëren, maar de basis blijft een feit – allemaal zien we kleuren op dezelfde manier.

Om alle 10 miljoen kleuren in de kleurenruimte te plaatsen of te produceren is vanzelfsprekend onnodig en zou erg verwarrend zijn, ongelooflijk duur voor de gebruiker en zou een grote impact op ons milieu hebben. In plaats daarvan heeft NCS een bereik van 1.950 standaard kleuren geselecteerd op basis van de best mogelijke verdeling in de kleurenruimte. Hierdoor zijn er 1950 kleuren die verdeeld zijn over de gehele kleurenruimte en daarmee de 10 miljoen van de kleuren te vertegenwoordigen.

Geschiedenis

Het Natural Colour System begon als een project om een formeel ruimtelijk kleurmodel te scheppen dat zo nauw mogelijk zou aansluiten bij de subjectieve kleurbeleving zoals geïnterpreteerd volgens een fenomenologische vierkleurenleer.

Het werk bij het Swedish Colour Centre Foundation ging van start in 1964 en werd uitgevoerd door Anders Hård en Lars Sivik die de eerste resultaten presenteerden tegen het eind van de jaren zestig, onder supervisie van Gunnar Tonnquist. Het doel was toen om een methode te creëren waarmee een normale waarnemer zonder veel achtergrondkennis met het blote oog en zonder gebruik te maken van instrumenten, of kleurstalen ter vergelijking, een kleurbepaling kon vaststellen van fysieke objecten in zijn waarnemingsveld.. In de jaren zeventig werd een industrieel NCS geschapen met een samenhangend systeem van gekalibreerde instrumentaria, gestandaardiseerde kleurstalen en exacte kleurcodes.

 

NCS wordt onderverdeeld in 9 verzadigingskleuren